Kineziotape, lymfotape a funkční tape

1. Kineziotaping

je účinná metoda ošetření pohybového aparátu, lymfatického systému i funkce orgánů aplikací speciálních pásek na kůži. Zachovává přitom pohyblivost tkání, zlepšuje průtok krve a lymfy a tím podporuje přirozenou schopnost samoléčby lidského těla.

Je to metoda hojně užívaná ve sportu, ale také mnoha zdravotních oborech - ortopedii, sportovním a rehabilitačním lékařství, lymfologii, ve fyzioterapii, ergoterapii, a také mezi maséry a laiky. Její kvalitní provedení předpokládá hluboké pochopení anatomických i funkčních souvislostí v organismu, znalost techniky tejpování a také dostatečnou praxi.

Terapii pomocí pružné pásky, svými vlastnostmi podobné lidské kůži, vyvinul v 80. letech 20. století Dr. Kenzo Kase z Japonska.   

Možnosti využití Kineziotapu

jsou nesmírně široké, na tomto místě zmíním některé vybrané obtíže a diagnózy:

- akutní i chronické bolesti hlavy, páteře, svalů a kloubů (neuralgie, whiplash syndrom, tinnitus, skřípání zubů, vertebrogenní syndromy, přetížené klouby, artróza, blokády páteře, menstruační bolesti)
- akutní i následné ošetření úrazů (vymknutí kloubů, pohmoždění, zlomeniny žeber, otoky a hematomy, ztuhlost a nestabilita po sundání fixace aj.)
-deformity (skolióza, hallux valgus a jiné deformity nohou)
-podpora funkce měkkých tkání (oslabené svaly, ochablé vazivo, plochá noha)
-entezopatie (onemocnění úponových šlach, např. Achillovy šlachy, tenisový a golfový loket, skokanské koleno, "patní ostruha" a j.)
- úžinové syndromy (syndrom karpálního či tarzálního tunelu aj.)
- parézy centrální i periferní
- otoky a další poruchy funkce lymfatického systému
- jizvy

Kontraindikace

- akutní zánět lymfatického systému
- akutní zánětlivé a horečnaté stavy
- hluboká žilní trombóza
- povrchový zánět žil a trombóza
- rozsáhlé varixy
- akutní alergická reakce
- těžká (neléčitelná) srdeční insuficience
- některé choroby kůže (mokvavé ekzémy, otevřená poranění, bradavice, hnisavé kožní projevy, maligní melanom)
- elefantiáza

2. Lymfotaping

jako odnož kineziotapingu splavňuje za použití tejpovací pásky  části povrchového lymfatického systému. Slouží jako vynikající podpora léčby poruch toku lymfy.

Unikátním propojením Reflexní zónové terapie na noze dle Hanne Marquardt a lymfotapingu je tejpování lymfatického systému celého těla v reflexních zónách na noze. Nevím v současné době o jiném pracovišti, kde by se tento způsob používal.

3. Funkční tape podle Clary Lewitové

je systém aplikace pružných pásek, který už po léta používá Clara Marie Helena Lewitová ve svém konceptu Fyzioterapie funkce. Funkční taping je součástí konceptu FF a nelze jej provádět bez znalosti jeho principů.

Tento koncept pracuje s pacientem jako celkem, k němuž vztahuje stav každé jeho části, napětí tkání, fukční propojení částí, jejich strukturu, reaktibilitu, a všechny terapeutické vstupy jsou také obráceny k tomuto celku.

K tejpování jsou užívány nejčastěji pásky z pružného obvazového materiálu, v některých případech pásky pro kineziotaping.

Cílem FT je odlehčení přetížených částí těla nabídkou opory, jejich funkční propojení, redukce bolesti, ohraničení prostoru pro strukturu i funkci, facilitace příslušných oblastí, podpora cirkulace tekutin aj.


© 2017 Hana Benešová, tel. 733 585 726, Masarykova 34, 602 00 Brno
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!