O mně

Jsem fyzioterapeutka s více než třicetiletou praxí v ambulanci (nemocniční i soukromé) i u nemocničního lůžka (zejména na ARO a jednotkách intenzivní péče).

Člověka vnímám jako celistvou bytost, spojení těla, duše a mysli, a s tím souvisí i můj terapeutický přístup. Zásadní pro mne bylo zejména setkání se Zónovou reflexní terapií na nohou podle Hanne Marquardt, která může být úžasným léčebným vstupem do lidského těla, ovlivňujícím současně celou bytost. A další velkou inspirací se stala osobnost Bc. Clary Lewitové a její celostní pohled na člověka. 

Při terapii využívám řadu terapeutických postupů, abych Vám nabídla co nejširší možnosti ovlivnění Vašich obtíží. Jejich kombinaci volím na základě individuálního vyšetření a rozhovoru s pacientem tak, abych mohla co nejlépe oslovit jeho organismus. Neboť je mnoho cest k tělesné a duševní pohodě a zdraví, a terapii vnímám jako dialog mezi mnou a osobností pacienta na všech úrovních. 

Vzdělání

Bakalářské studium fyzioterapie, Univerzita Palackého Olomouc, Fakulta tělesné kultury, státní zkouška 1998
Pomaturitní specializační studium
, obor rehabilitační pracovník, zk. 1995
SZŠ Merhautova Brno, obor rehabilitační pracovník, maturita 1989

Kurzy 

Kraniosakrální terapie úroveň 1, 2 a 3  (J. Rinchenbachová, 2021)

Lektorský výcvik v metodě Přirozeného zlepšování zraku 1.-4. část (H. Maslowská, 2018)
Vše okolo ženského cyklu (S. Klotzbach - Sirocko, 2017) 
Komplexní terapie pánevního dna (M. Prokešová, 2017)

Kurz lepšího zraku (H. Maslowská, 2017)

Diagnostika a terapie u poruch nožní klenby (L. Kinclová, 2016)
Diagnostika a terapie závratí - vestibulární rehabilitace v léčbě pacientů s poruchami rovnováhy (O. Čakrt, 2016, 2017)
Vztah mezi dechovými pohyby a posturou I. a II. (J. Čumpelík, 2015 a 2016)
Myofasciální technika podle Bowena 1. stupeň (D. Švestková, 2016)
Terapie gastroezofageálního refluxu jícnu a dalších funkčních poruch jícnu (P. Bitnar, 2015)
Bránice (P. Bitnar, 2015)

Fyzioterapie funkce, koncept C. M. H. Lewitové:
- Forma, funkce, facilitace
(J. Maryška, J. Holubcová 2014, M. Král, C. Lewitová, 2015)
- Pohyb a stabilita (J. Maryška, C. Lewitová, 2015)
- O vnitřních prostorách, dýchání a hledání pohybu (C. Lewitová, M. Lebedová, 2016)
- Funkční tape (M. Král, 2016)
- O nohách (M: Král, 2016)
- O rukách (M. Král, 2016)

Rehabilitace v urogynekologii (R. Holaňová, 2012)
Kineziotape (P. Maroušek, 2012)
Dechová dynamická myofasciální terapie + refresh (S. Klotzbach, 2011)

Reflexní zónová terapie na noze podle Hanne Marquardt
- I.-IV. část (2010-2014), zkouška 2014 (K. Bubeníčková)
- 2x refresh (H. Marquardt, 2014 a 2016)

Bazální programy a podprogramy ve fyzioterapii část A a B, zk. (J. Čápová, T. Debowski, 2010)
Stabilizační cvičení ramenního pletence (P. Švejcar, 2009)
Respirační fyzioterapie (L. Smolíková, 2009)
Kinesiologie v praxi (F. Véle, 1999)
Kurz reh. cvičení u závratí a tinnitu (Novotný, Klačanský, 1999)
Měkké a mobilizační techniky (M. Michková, 1999)
Terapie lymfedému (manuální lymfodrenáž) (M. Bechyně, 1997)

© 2017 Hana Benešová, tel. 733 585 726, Masarykova 34, 602 00 Brno
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!