Terapie závratí a tinnitu

Jako tinnitus je označován zvukový vjem bez skutečného podnětu, lhostejno, jestli se projevuje jako pískání, šumění nebo chroustání. Vyšetření a určení jeho příčin patří převážně do rukou neurologa a otorinolaryngologa, někdy nelze pravděpodobný důvod dohledat vůbec. Z mého pohledu se jedná o jakési zvonění na poplach, kterým tělo vyjadřuje své přetížení, nerovnováhu, a volá po nápravě. 

Za klíčové slovo v léčbě závratí a tinnitu považuji "napětí". Ať už napětí mysli, pohybového systému, nebo přetížení smyslů.

Tato léčba představuje ve fyzioterapii široký soubor léčebných opatření. Zaměřuji se jednak na pohybový systém jako celek, jednak na jeho části jako je oblast krční páteře, čelistní a kyčelní klouby nebo tkáně hlavy.

Dále se zabývám vnitřním uchem jako sídlem rovnovážného systému, včetně základního vyšetření a polohových manévrů.

Prostřednictvím zrakové terapie pracuji s vlivem očí (často unavených, strnulých, zatížených různými vadami) na stav vnitřního ucha, krční páteře a tkání hlavy.  

A v neposlední řadě využívám celostní léčebné postupy typu Reflexní zónové terapie na nohou, Dechové dynamické myofasciální terapie a jiných. 

© 2017 Hana Benešová, tel. 733 585 726, Masarykova 34, 602 00 Brno
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!