Koncept Bazální programy a podprogramy

nabízí řešení pohybových obtíží na základě poznatků o  vývoji lidské motoriky v prvním roce života. 


Jedná se o terapeutický koncept, vytvořený paní Jarmilou Čápovou, a vycházející původně z Vojtovy metody reflexní lokomoce. Oba koncepty stojí na předpokladu, že jsou nám geneticky dány základní pohybové programy vzpřimování a pohybu v prostoru. V rámci těchto programů probíhá náš normální pohybový vývoj. 
Lze je ovšem také vyvolat, a v rámci konceptu BPP se tak děje pomocí přesně definovaných poloh a aktivity svalů. Mozek, informovaný dokonale o poloze i aktivitě, je na základě těchto informací schopen vybavit správné pohybové vzory. Tím dojde ke změně strategie řízení pohybu, a následně k práci těla na úzdravě.

Koncept BPP lze využít v léčbě četných neurologických a ortopedických diagnóz, jako je poúrazové poranění míchy, CMP, periferní i centrální parézy, roztroušená skleróza, některé poúrazové stavy, bolestivá ramena a kyčle, bolesti zad, hlavy, vadné držení těla, skolióza a funkční poruchy pohybového systému.© 2017 Hana Benešová, tel. 733 585 726, Masarykova 34, 602 00 Brno
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!